Александър Мануилов

Страница на Александър Мануилов за статии, обществени анализи и публикации на проза, разкази, поезия, сценарии за късометражно кино, пиеси и драматургични произведения. За безплатно четене.

BG EN

Александър Мануилов

Гражданското общество: методология на диалога

статия, 22 юни 2013 г.

Много хора в момента искат създаване на граждански проект за нова Конституция и нов изборен закон. Това на национално ниво сега може да стане единствено чрез интернет сайт – където хората да съберат, дискутират, обобщят, подобрят и –  накрая  –да гласуват промените, които подкрепят.

Такъв сайт ще отчете наличната подкрепа за промяна на системата в България, ще синтезира идеите и ще покаже кои са най-желаните нови концепции в обществото.

Изграждането на работеща подобна платформа би било прецедент и е дългосрочен проект, защото веднъж създаден по конкретен повод – ще може да се използва от обществото за внасяне и обсъждане на идеи и промени винаги, когато това е належащо по-нататък.

Такъв сайт не може да бъде създаден и ръководен от отделна политическа партия, а за съжаление в момента не може да бъде създаден и от Народното събрание, защото недоверието в тази най-важна за демокрацията ни институция е традиционно много ниско.

Всякакви групи, създадени от експерти и за експертно мнение, ако имат справедливите намерения да помогнат, са добре дошли за страната ни, но събирането на автентичните мнения на хората и създаването на платформа, където тези мнения ще могат да се положат до други граждански позиции, да се обсъдят, съпоставят и гласуват, всъщност би било началото на истинския граждански диалог в страната ни. То е и израз на новата идея, която през юни 2013 г. осезаемо се чувства по улиците на протестираща София - че този път никой друг не може да свърши работата на гражданите, освен самите те. И че, ако искаме закони и система, наистина пазеща хората - то промените трябва да дойдат като предложение от самите граждани, не от експерти по конституционно право.

Настоящият текст е начален опит за създаване на методология за работа с цел обмен на идеи между гражданите. Има чисто практическа насоченост. Всякакви предложения, допълнения и коментари ще бъдат приветствани.

 

Ето някои възможни идеи за това какви принципи ще направят един подобен проект работещ, уважаван и полезен:

1. Сайтът е добре да дава възможност на всички да предлагат промени в съществуващи закони. Не трябва да се очаква, че гражданите ще напишат предложенията си на юридически език – това би ограничило броя хора, които могат да се включат, а и не е и нужно в началния етап, защото всяко смислено предложение може да се облече в необходимия изказ при финализирането на проекта от специалисти. (В този смисъл този вариант https://github.com/yurukov/Izboren-kodeks е неподходящ).

2. Трябва да има изискване как да се подават предложенията – 1. кратко представяне на идеята, 2. стегната обосновка в друго поле, 3. възможни негативи – трето поле, 4. възможни решения за негативите – четвърто. Тези четири „зони” на предложенията са от изключително значение и на гражданите следва да се обясни, че липсата на някои от тях може да доведе до отказ за публикуване на идеята им в сайта. Тук се изхожда от презумпцията, че безкритично написани предложения ще има много. Да помислиш какви може да са негативните последствия от идеите ти означава известна степен на саморефлексия и по-задълбочено осмисляне на проблема, от каквато всички имаме нужда. От друга страна по този начин се изгражда полезното общо усещане, че няма съвършени предложения: че всяка промяна – ако не бъде добре обмислена и опазена от възможни посегателства – може да доведе до влошаване, а не до подобряване на ситуацията в страната. Като цяло тези „изисквания” към предложенията би трябвало да помогнат на самите граждани да формулират по-качествени, по-добре формулирани и по-изчистени идеи. Другият плюс от такова изискване към предложенията би следвало да е създаването на основи за по-качествен диалог в обществото. Много хора в момента отхвърлят изцяло дадена идея, защото виждат възможни проблеми в нея. Ако веднъж се осъзнае, че всички идеи съдържат възможни проблеми в себе си, доколкото те са предложени от несъвършени хора, тогава диалогът ще се насочи – прагматично – към избиране на онези от тях, които имат най-малко негативи, а не романтично да се смята, че в общественото устройство съществуват концепции без каквито и да са дефекти. Пример: и мажоритарната, и пропорционалната система имат своите положителни и отрицателни страни. Най-информираният избор между двете би означавал избор на тази от тях с повече плюсове и по-малко минуси. Но такава прагматична съпоставка ние все още не сме направили, защото защитниците на едното или другото, за да докажат тезата си, често минимализират недостатъците на своето и изброяват всичките му предимства, като всъщност не искат да видят плюсовете на отсрещната теза. (ето един такъв пример, въпреки че аз лично също предпочитам мажоритарната система: http://fakti.bg/mnenia/60177-nai-dobrata-idea-na-protestirashtite-majoritarni-izbori )

3. Написването на предложение от страна на гражданин не трябва да означава автоматичното му публикуване на сайта – всеки пост следва да бъде преглеждан относно език (вулгарни и обидни думи, думи на омраза) и относно целенасоченост – доколко има отношение към по-доброто функциониране на демокрацията в България като система на управление. (Затова форумният вариант не е добър, защото дава възможност да бъде залят от дискредитиращи писания, дори за известно кратко време, преди да бъдат изтрити, а това ще подкопае доверието на онези, които ще го посетят точно в този момент).

4. Хубаво е подалите предложения да получават известие за статуса на тяхното предложение. Когато е публикувано –  съобщение. И ако не е публикувано – обяснение по каква причина това не е станало. Последното може да е: а) заради неспазването на принципите, упоменати в т. 2. или б) защото предложението вече е било направено и публикувано от други. Не бива да се забравя, че в забързаното ни време има доста хора, които ще искат да предлагат неща, преди да са прочели всичко вече създадено на сайта. Много е важно да се съблюдава за определена съотносимост на идеите към целите на сайта и по тази причина искания като например „въвеждане на обучение по енергия и духовност в училищата” или „всеки българин има право на месечен минимален доход от 500 лв.” да бъдат категорично отхвърляни. Те очевидно не засягат функционирането на политическото устройство в страната, а са свързани било с икономическа политика, било с философското дискутиране на принципите на общественото образование, което засега не е цел на инициативата. Такива предложения са вредни за нея, защото биха отблъснали много рационално мислещи хора. Сайтът не би следвало впрочем да пуска коментарни статии, новини, известия за събития, символи и знаци, песни, или каквито и да са други материали, освен предложенията на гражданите за промени в изборен кодекс, Конституция и свързаните с тях законови актове. (По няколкото изброени проблеми в тази точка следният сайт: http://novabulgaria.org/ също се оказва неподходящ за каузата. Има още няколко подобни на него.).

5. Добрата подредба на сайта е важна: хубаво е предложенията да са видими и до тях да се стига с възможно по-малко кликове, но в същото време да са групирани в прегледни теми, за да е лесно за потребителите. Ако читателят например е привърженик само на пропорционалните избори – влиза в тази част и вижда предложенията в тях, като накрая може да гласува за отделните идеи, без да се налага да ходи в раздел „мажоритарна система”. Тоест – пред създателите на предложения се слагат едни сравнително по-високи изисквания, но обратно: целта е четящите и гласуващите да бъдат максимално облекчени. Представям си графично отделните предложения така: заглавията на отделните идеи се виждат едно под друго в съответния раздел. Когато читателят кликне върху някое от тях - се отварят четирите графи попълнени от автора на идеята (според т. 4), следват коментари на граждани и накрая – форма за гласуване. Важно: гласуването е само „за”, за да не се даде възможност на политически партии или недобронамерени сили да подкопават подкрепата за промените с фалшив негативен вот. От евентуално фалшиво засилен позитивен вот – обратно – хората на статуквото нямат никаква полза. Така че гласуването само „за” опазва до голяма степен от желание за спекулация с вот на сайта.

6. Много сериозен е въпросът относно гласуването.  Дали ще бъде обвързано с IP, дали с електронна поща, Фейсбук профил (или с нещо друго) е според мен тема за разговор между IT специалисти. Не трябва да се пропуска фактът, че ако едно цяло семейство е ангажирано с темата и всички искат да изразят своя глас, но имат един домашен компютър – те не биха могли да дадат повече от един глас. В дългосрочна перспектива трябва да се помисли и за онези граждани, които биха се интересували от инициативата, но нямат интернет и биха изразили мнението си от чужд или от публичен компютър. Принципи за съблюдаване – достъпност и в същото време максимално възможна защита от злоупотреби.

Име:
Електронна поща:
Уеб сайт:
Коментар:
Колко символа виждате?
Това е филтър срещу нежелани съобщения.
        
Брой символи:  Брой коментари: 4
Марина Николова
web:
22.06.2013
12:52:00
Добро начало.
Благодаря Ви за положените усилия.
Сега ние сме на ред.
Отговор
Мария Русева
web:
22.06.2013
16:51:00
Добро начало, благодаря за възможността да предоставя мнение. То е съвсем кратко:\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\nДа се въведе задължително гласуване за българските граждани.\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\nНе мога да коментирам детайли на ?К, защото не съм специалист. Но вярвам, че задължителното гласуване ще спомогне за една по-реална картина на това какво искат хората и кого подкрепят. А и в крайна сметка това е дълг на всеки от нас. Не може купища хора да не гласуват, а после да протестират. Винаги може да се изберв по-малкото зло.
Отговор
Лидия Владимирова
web:
22.06.2013
20:28:00
Поздравления за будната съвест и енергия за доброто на България! Писала съм моите предложения на стената на Асен Генов в С?СТЕМАТАrelouded. \\r\\nРазчитам на Вас да обобщите тук всички направени до момента предложения там. Прави ми впечатление, че днес и НДСВ (без да съм от тази формация) заговори с гласа ни - определят се като център-дясно и искат ?зборен кодекс.\\\\\"Подаваме оставки, но не абдикираме от своята отговорност и до провеждането на конгрес за избор на нов председател на партията ще работим за обединяване на център-дясното пространство, какъвто мандат ни давате днес\\\\\", е подчертала Христова.\\\\\"В декларацията на НДСВ се дават конкретни предложения за промяна на ?зборния кодекс - въвеждане на задължителното гласуване, електронното гласуване, преференциалното гласуване и други мерки, чрез които изборният процес да бъде по-прозрачен и демократичен.\\\\\"\\r\\n
Отговор
Петър Драганов
web: sites.google.com/site/smyananasistemata
30.06.2013
22:56:00
Това ще е добро начало за превръщането на този сайт в е-парламент и отпадане на сегашния, както съм го описал в http://sites.google.com/site/smyananasistemata. Някои мои предложения:\\\\\\\\r\\\\\\\\nПо 2. вместо обосновка, негативи и възможни решения може би е по-добре да има списък с предимства и списък с недостатъци, като обсъждането да е за отделно предимство или недостатък. Трябва да може да се гласува за всяко предимство/недостатък поотделно. Трябва всеки да може да добавя предимства/недостатъци към списъците. Списъците трябва да са сортирани по броя гласове, подадени за тях - така по-лесно ще се намират най-важните.\\\\\\\\r\\\\\\\\nПо 3. - това малко прилича на цензура - кой ще чете всичко и ще решава? Може би трябва да се изгради нещо подобно на сегашния парламент - председател и заместници, които ще бъдат сезирани от посетители на сайта и ще решават дали да премахнат нещо. Ако е вулгарно (в сегашния парламент също сме свидетели на такива изрази) ще се налагат и наказания - лишаване от право да публикува и/или гласува за определен период от време.\\\\\\\\r\\\\\\\\nПо 5. - може би по-удачно е групирането в дървовидна структура. Тя е най-близо до начина на мислене. Освен това по примера мажоритарна/пропорционална система - и двете предложения са в подраздел \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"представителна демокрация\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", а има и поне 2 други подраздела \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"пряка демокрация\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" и \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"комбинирана пряка/представителна демокрация\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (в моето предложение), без да броим известните ни от историята по-стари строеве (може и те да си имат привърженици).\\\\\\\\r\\\\\\\\nПо 6. - легитимирането (authentication) трябва да е с електронен подпис в личните карти. Затова според мен е много важно още от сега да се настоява за въвеждане на електронно гласуване. Електронният подпис може да се използва за всичко (продажби на имущество, банкови операции...) и надали някой ще се навие да си предаде личната карта с PIN-a на някой друг срещу някаква сума пари. Всички други начини са неудачни.
Отговор

 

Абонирайте се
Manifesto

Започнах този сайт, за да дам възможност произведенията ми да стигнат до публиката си, без на мен да се налага да върша неща, които са ми непривични.

Какво имам предвид?
Дарения

Като наблюдавах промените в света през 2011 г. стигнах до убеждението, че познанието и идеите трябва да имат възможност да циркулират свободно, дори да са малки, незначителни и носещи своите недостатъци.

Какво имам предвид?