Александър Мануилов

Страница на Александър Мануилов за статии, обществени анализи и публикации на проза, разкази, поезия, сценарии за късометражно кино, пиеси и драматургични произведения. За безплатно четене.

BG EN

Александър Мануилов

Книга на промените, Увод, роман, публикувано на 18 януари 2013 г.; pdf

Книга на промените, I, роман, публикувано на 21 януари 2013 г.; pdf

Книга на промените, II, роман, публикувано на 28 януари 2013 г.; pdf

Книга на промените, ІІІ, роман, публикувано на 5 февруари 2013 г.; pdf

Книга на промените, IV, роман, публикувано на 12 февруари 2013 г.; pdf

Книга на промените, V, роман, публикувано на 18 февруари 2013 г.; pdf

Книга на промените, VІ, роман, публикувано на 5 март 2013 г.; pdf

Книга на промените, VII, роман, публикувано на 16 март 2013 г.; pdf

Книга на промените, VІІІ, роман, публикувано на 19 март 2013 г.; pdf

Книга на промените, ІX, роман, публикувано на 26 март 2013 г.; pdf

Книга на промените, X, роман, публикувано на 29 март 2013 г.; pdf

Книга на промените, XI, роман, публикувано на 9 април 2013 г.; pdf

Книга на промените, XII, роман, публикувано на 18 април 2013 г.; pdf

Книга на промените, ХІІІ, роман, публикувано на 23 април 2013 г.; pdf

Книга на промените, XIV, роман, публикувано на 2 май 2013 г.; pdf

Книга на промените, XV, роман, публикувано на 10 май 2013 г.; pdf

Книга на промените, XVI, роман, публикувано на 13 май 2013 г.; pdf

Книга на промените, XVII, роман, публикувано на 21 май 2013 г.; pdf

Книга на промените, XVIII, роман, публикувано на 1 юни 2013 г.; pdf

Книга на промените, XIX, роман, публикувано на 6 юни 2013 г.; pdf

Книга на промените, ХХ, роман, публикувано на 27 юни 2013 г.; pdf

Книга на промените, ХХІ, роман, публикувано на 9 юли 2013 г.; pdf

Книга на промените, ХХII, роман, публикувано на 15 юли 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXIII, роман, публикувано на 26 юли 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXIV, роман, публикувано на 3 август 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXV, роман, публикувано на 8 август 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXVI, роман, публикувано на 15 август 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXVII, роман, публикувано на 22 август 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXVIII, роман, публикувано на 6 септември 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXIX, роман, публикувано на 13 септември 2013 г.; pdf

Книга на промените, ХХХ, роман, публикувано на 22 септември 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXXI, роман, публикувано на 29 септември 2013 г.;  pdf

Книга на промените, XXXІІ, роман, публикувано на 12 октомври 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXXIII, роман, публикувано на 15 октомври 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXXIV, роман, публикувано на 9 ноември 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXXV, роман, публикувано на 17 ноември 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXXVI, роман, публикувано на 24 ноември 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXXVII, роман, публикувано на 1 декември 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXXVIII, роман, публикувано на 15 декември 2013 г.; pdf

Книга на промените, XXXIX, роман, публикувано на 22 декември 2013 г.; pdf

Книга на промените, XL, роман, публикувано на 26 декември 2013 г.; pdf

Книга на промените, XLI, роман, публикувано на 4 януари 2014 г.; pdf

Книга на промените, XLII, роман, публикувано на 12 януари 2014 г.; pdf

Книга на промените, XLIII, роман, публикувано на 18 януари 2014 г.; pdf

Книга на промените, XLIV, роман, публикувано на 1 февруари 2014 г.; pdf

Книга на промените, XLV, роман, публикувано на 9 февруари 2014 г.; pdf

Книга на промените, XLVI, роман, публикувано на 16 февруари 2014 г.; pdf

Книга на промените, XLVII, роман, публикувано на 23 февруари 2014 г.; pdf

Книга на промените, XLVIII, роман, публикувано на 1 март 2014 г.; pdf

Книга на промените, XLIX, роман, публикувано на 14 март 2014 г.; pdf

Книга на промените, L, роман, публикувано на 20 март 2014 г.; pdf

Книга на промените, LI, роман, публикувано на 28 март 2014 г.; pdf

Книга на промените, LII, роман, публикувано на 6 април 2014 г.; pdf

Книга на промените, LIII, роман, публикувано на 12 април 2014 г.; pdf

Книга на промените, LV, роман, публикувано на 25 април 2014 г.; pdf

Книга на промените, LVI, роман, публикувано на 1 май 2014 г.; pdf

Книга на промените, LVII, роман, публикувано на 11 май 2014 г.; pdf

Книга на промените, LVIII, роман, публикувано на 24 май 2014 г.; pdf

Книга на промените, LIX, роман, публикувано на 1 юни 2014 г.; pdf

Книга на промените, LX, роман, публикувано на 7 юни 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXI, роман, публикувано на 29 юни 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXII, роман, публикувано на 04 юли 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXIII, роман, публикувано на 13 юли 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXIV, роман, публикувано на 20 юли 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXV, роман, публикувано на 27 юли 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXVI, роман, публикувано на 3 август 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXVII, роман, публикувано на 10 август 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXVIII, роман, публикувано на 15 август 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXIX, роман, публикувано на 21 септември 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXX, роман, публикувано на 28 септември 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXXI, роман, публикувано на 5 октомври 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXXII, роман, публикувано на 12 октомври 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXXIII, роман, публикувано на 17 октомври 2014 г; pdf

Книга на промените, LXXIV, роман, публикувано на 26 октомври 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXXV , роман, публикувано на 1 ноември 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXXVI, роман, публикувано на 9 ноември 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXXVII, роман, публикувано на 16 ноември 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXXVIII, роман, публикувано на 30 ноември 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXXIX, роман, публикувано на 19 декември 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXXX, роман, публикувано на 24 декември 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXXXI, роман, публикувано на 10 януари 2015 г.; pdf

Книга на промените, LXXXII, роман, публикувано на 20 януари 2015 г; pdf

Книга на промените, LXXXIII, роман, публикувано на 30 януари 2014 г.; pdf

Книга на промените, LXXXIV, роман, публикувано на 10 февруари 2015 г.; pdf

Книга на промените, LXXXV, роман, публикувано на 8 март 2015 г.; pdf

Книга на промените, LXXXVI, роман, публикувано на 21 март 2015 г.; pdf

Книга на промените, LXXXVII, роман, публикувано на 20 април 2015 г.; pdf

Книга на промените, LXXXVIII, роман, публикувано на 10 юни 2015 г.; pdf

Книга на промените, LXXXIX, роман, публикувано на 2 октомври 2015 г.; pdf

Книга на промените, XC, роман, публикувано на 1 ноември 2015 г.; pdf

Книга на промените, XCI, роман, публикувано на 1 декември 2015 г.; pdf

Книга на промените, XCII, роман, публикувано на 11 декември 2015 г.; pdf

Книга на промените, XCIII, роман, публикувано на 24 декември 2015 г.; pdf

Книга на промените, XCIV, роман, публикувано на 5 март, 2016 г.; pdf

Книга на промените, XCV, роман, публикувано на 7 май 2016 г.; pdf

Книга на промените, XCVI, роман, публикувано на 10 ноември 2016 г.; pdf

Книга на промените, XCVII, роман, публикувано на 29 декември 2016 г.; pdf

Книга на промените, XCVIII, роман, публикувано на 15 януари 2017 г.; pdf

Книга на промените, XCIX, роман, публикувано на 30 март 2017 г.; pdf

Книга на промените, C, роман, публикувано на 6 юни 2017 г.; pdf

 

Абонирайте се
Manifesto

Започнах този сайт, за да дам възможност произведенията ми да стигнат до публиката си, без на мен да се налага да върша неща, които са ми непривични.

Какво имам предвид?
Дарения

Като наблюдавах промените в света през 2011 г. стигнах до убеждението, че познанието и идеите трябва да имат възможност да циркулират свободно, дори да са малки, незначителни и носещи своите недостатъци.

Какво имам предвид?